Agata Krasowska

My lord, facts are like cows. If you look them in the face hard enough, they generally run away.

Dorothy L. Sayers

Conventionality is not  morality… To attack the first is not to assail the last

Charlotte Brontë, Jane Eyre

We feel that even when all possible scientific questions have been answered, the problems of life remain completely untouched.

Wittgenstain, 1922, Tractatus Logico-Philosophicus

The straight mind continues to affirm that incest, and not homosexuality, represents its major interdiction. Thus, when thought by the straight mind, homosexuality is nothing but heterosexuality.

Monique Wittig, The Straight Mind

One is not born a woman, but rather becomes one.

Simone de Beuvoir

Jeśli jesteśmy kształtowani przez język, to jego formatywna władza poprzedza I warunkuje wszelkie decyzje, jakie możemy wobec niego podjąć. Znieważa nas od samego początku, by tak rzec, swą władzą, która jest od nas starsza.

Judith Butler, Walczące słowa

Słowo jest często więcej warte niż cała epoka przełomu wieków wraz ze swą literaturą, nabrzmiałą od czarów, pełną masek, czarnych mszy i błogosławionych ściętych, których głowy unoszą się na wodzie pośród narcyzów i błękitnych ropuch.

Colette, Czyste, Nieczyste

Socjologia techniki i ekologii

Kwestie techniki i ekologii łączą się ze sobą na wielu płaszczyznach. Mnie zaś interesuje przede wszystkim socjologia techniki i jej ewentualne związki z ekologią. Technika jest częścią maszyny politycznej w takich obszarach jak jej pochodzenie, jakość, ceny, import i eksport paliwa, czy szeroko rozumiane kwestie ekologiczne. To także zależność, która odnosi się do jednostki ludzkiej, a którą wyraża pojęcie Dona Ihde’a technologii ucieleśnionej (embodied technology), która pokazuje że nie używanie i nie posiadanie przedmiotów technicznych powoduje wykluczenie społeczne. Można bowiem używać zaawansowanych technologicznie przedmiotów jednocześnie w bardzo okrojony i wybiórczy sposób. W ten sposób technika to istotny element za pomocą, którego wytwarzana jest wiedza zdroworozsądkowa. Charles Pierce twierdził, że jest rzeczą uderzającą – jak nieznacznym przemianom uległy przez wieki podstawowe wyobrażenia o świecie. Czy sam fakt ich przetrwania nie przemawia wyraźnie za tym, że są dobrymi narzędziami opanowywania świata? Idąc za założeniem Ch. Pierce’a można więc śledzić, jak podstawowe wyobrażenia o świecie akomodują zmiany w sferze techniki.

Ihde, D. 2002. Bodies In Technology. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Projekt i wykonanie — FENOMENO