Agata Krasowska

My lord, facts are like cows. If you look them in the face hard enough, they generally run away.

Dorothy L. Sayers

Conventionality is not  morality… To attack the first is not to assail the last

Charlotte Brontë, Jane Eyre

We feel that even when all possible scientific questions have been answered, the problems of life remain completely untouched.

Wittgenstain, 1922, Tractatus Logico-Philosophicus

The straight mind continues to affirm that incest, and not homosexuality, represents its major interdiction. Thus, when thought by the straight mind, homosexuality is nothing but heterosexuality.

Monique Wittig, The Straight Mind

One is not born a woman, but rather becomes one.

Simone de Beuvoir

Jeśli jesteśmy kształtowani przez język, to jego formatywna władza poprzedza I warunkuje wszelkie decyzje, jakie możemy wobec niego podjąć. Znieważa nas od samego początku, by tak rzec, swą władzą, która jest od nas starsza.

Judith Butler, Walczące słowa

Słowo jest często więcej warte niż cała epoka przełomu wieków wraz ze swą literaturą, nabrzmiałą od czarów, pełną masek, czarnych mszy i błogosławionych ściętych, których głowy unoszą się na wodzie pośród narcyzów i błękitnych ropuch.

Colette, Czyste, Nieczyste

Publikacje

Ważniejsze publikacje zrealizowane i w toku:

 • 2013: Animator w domu kultury. Studium socjologiczne, Wrocław: SKiBA.
 • 2013: Dyskurs o kryzysie gospodarczym a enklawy i eksklawy społeczne, (w:) Enklawy społeczne, t. 3, red. I. Machaj i L. Gołdyka, przyjęty do druku.
 • 2012: Laboratorium a społeczeństwo. Technika jako element wiedzy zdroworozsądkowej, (w:) Socjologia techniki i ekologii, tom I, red. D. Zalewska, Wrocław: Wyd. ISUWr, s.47-60.
 • 2012: The Culture of Crisis: Critical Analysis of Beliefs In the Public Discourse, przygotowana na International Social Theory Conference, Crisis & Critique, Athens, Greece, 6-8 September 2012, University of Athens, publikacja w przygotowaniu.
 • 2012: The Cult of Technology In Everyday Life - Contemporary Animism? Sociology of Technology as the Part of Social Knowledge, tekst przygotowany na konferencję pt. Troubled Identities. The Danish Conference of Sociology 2012, dn.19-20 stycznia 2012 w Arhus, Dania, pubikacja w przygotowaniu.
 • 2012: Skąd się bierze refleksyjność? Rzecz o związkach refleksyjności ze sprawstwem, (w:) Sprawstwo: teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych,  red. A. Mrozowicki, O. Nowaczyk , I. Szlachcicowa, Kraków: NOMOS, s.138-154.
 • 2012: Socjologiczne konstruowanie kategorii podmiotowości, ”Forum”, red. M. Zuber.
 • 2012: Reflexivity and Self in the Forest of Agency, tekst został wygłoszony na międzynarodowej konferencji, pt. Social Agency. Theoretical and Methodological Challenges of the 21st Century Humanist Sociology, Wrocław, 20-22 october 2010. Publikacja w języku angielskim w przygotowaniu.
 • 2011: Phenomenon of the Reflexivity in the Explanations of Social Change, tekst wygłoszony na międzynarodowej konferencji European Sociological Association w Genewie, pt. Social Relations in Turbulent Times, 7-11 września, Szwajcaria; współautorswo z O. Nowaczyk. Publikacja w przygotowaniu.
 • 2011: Kulturowe czynniki zmiany społecznej, (w:) Kulturowe czynniki zmiany- zbuntowana generacja, red. D. Zalewska, Wrocław: Wyd. Uwr, 11-25.
 • 2010: Społeczne przestrzenie i miejsca w szkole, (w:)Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, red. J. Leoński i M. Fiternicka-Gorzko, Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińśkiego (współautorstwo z Olgą Nowaczyk), s.167-185.
 • 2010: Globalne konteksty lokalności na przykładzie działań animacyjnych, w: Globalizacja i transformacje ustrojowe w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym, red. B. Płonka-Syroka, Wrocław: Arboretum, s.303-313.
 • 2010: Społeczny świat szkoły. Między dyscypliną a podmiotowością, (w:) Młodzi wobec zmiany. Studia polsko-ukraińskie, red. M. Sroczyńska, J. Paczkowski, Kielce: WSU, s.145-157.
 • 2009: Kulturowe granice poznania naukowego, (w:) Granice poznania przyszłości, red. D. Za-lewska, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s.25-33.
 • 2009: Macierzyństwo a enklawy społeczne kobiet-matek, (współautorstwo z Olgą Nowaczyk), (w:) Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, s.227-243.
 • 2009: Socjologiczny wymiar interakcji symbolicznej w animacji kultury, (w:) Komunikacja międzykulturowa, red. J. Żurko, Wydawnictwo Adam Marszałek, s.185-202.
 • 2005: Kulturowe znaczenie ryzyka śmierci (w): Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologia kultury - humanistyka, red. J. Kolbuszewski, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, s.111-118.
 • 2002: Obrazy śmierci w pismach codziennych, (w:) Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka. red. J. Kolbuszewski, J. Gajda- Krynicka, Wrocław: Wyd. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, s.399-406.
Projekt i wykonanie — FENOMENO