Agata Krasowska

My lord, facts are like cows. If you look them in the face hard enough, they generally run away.

Dorothy L. Sayers

Conventionality is not  morality… To attack the first is not to assail the last

Charlotte Brontë, Jane Eyre

We feel that even when all possible scientific questions have been answered, the problems of life remain completely untouched.

Wittgenstain, 1922, Tractatus Logico-Philosophicus

The straight mind continues to affirm that incest, and not homosexuality, represents its major interdiction. Thus, when thought by the straight mind, homosexuality is nothing but heterosexuality.

Monique Wittig, The Straight Mind

One is not born a woman, but rather becomes one.

Simone de Beuvoir

Jeśli jesteśmy kształtowani przez język, to jego formatywna władza poprzedza I warunkuje wszelkie decyzje, jakie możemy wobec niego podjąć. Znieważa nas od samego początku, by tak rzec, swą władzą, która jest od nas starsza.

Judith Butler, Walczące słowa

Słowo jest często więcej warte niż cała epoka przełomu wieków wraz ze swą literaturą, nabrzmiałą od czarów, pełną masek, czarnych mszy i błogosławionych ściętych, których głowy unoszą się na wodzie pośród narcyzów i błękitnych ropuch.

Colette, Czyste, Nieczyste

Dyskurs socjologiczny

Moje zainteresowanie dyskursem socjologicznym wynika z fascynacji tropienia procesów twórczego zaangażowania człowieka w rzeczywistość jednostkową, a co za tym idzie zbiorową. Socjolożka i socjolog też przecież tworzą kulturę ubierając w pojęcia zjawiska i procesy społeczne. Pierwszy trop znalazłam analizując kwestie stosowania pojęcia różnorodności kulturowej w socjologii i tożsamości. Dziś zebrałam już bukiet pojęć za pomocą, których wykazuję jak powstaje kultura socjologiczna i mam nadzieję ukazać to w przygotowywanej książce.

Jest to pomysł po części inspirowany koncepcją kultury epistemicznej Karen Knorr-Cettiny (1999), gdzie zwraca ona uwagę, iż kultury epistemiczne zawierają się w procesie tworzenia wiedzy we współczesnych społeczeństwach zachodnich, które z kolei pretendują do miana ‘społeczeństw wiedzy’. Kultury epistemiczne są to takie amalgamaty uzgodnień i mechanizmów, które są ograniczane przez koligacje, potrzeby i historyczne koincydencje, na które składa się to jak wiemy to, co wiemy. Kultury epistemiczne to kultury, które kreują i uzasadniają wiedzę (Knorr-Cettina 1999: 1). Tak zwana wiedza naukowa nadaje dziś przecież ideom legitymizacji tak silnych, jak niegdyś religia. Nie jesteśmy przecież w stanie zweryfikować publikowanej wiedzy. Za to jesteśmy w stanie obdarzyć zaufaniem tego, kto ma odpowiednie regalia. Interesuje mnie poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to, kiedy zaufanie przeradza się w nieufność, bunt, opór? Kiedy przestajemy ufać podmiotom obiecującym? W jakich okolicznościach przestajemy im ufać? Dlaczego decydujemy się na banicję oraz w jakich sferach życia ową banicję uprawiamy?

Knorr-Cettina, Karin. 1999. Epistemic Cultures. How the Science Make Knowledge. Harvard University Press.

Projekt i wykonanie — FENOMENO