Agata Krasowska

My lord, facts are like cows. If you look them in the face hard enough, they generally run away.

Dorothy L. Sayers

Conventionality is not  morality… To attack the first is not to assail the last

Charlotte Brontë, Jane Eyre

We feel that even when all possible scientific questions have been answered, the problems of life remain completely untouched.

Wittgenstain, 1922, Tractatus Logico-Philosophicus

The straight mind continues to affirm that incest, and not homosexuality, represents its major interdiction. Thus, when thought by the straight mind, homosexuality is nothing but heterosexuality.

Monique Wittig, The Straight Mind

One is not born a woman, but rather becomes one.

Simone de Beuvoir

Jeśli jesteśmy kształtowani przez język, to jego formatywna władza poprzedza I warunkuje wszelkie decyzje, jakie możemy wobec niego podjąć. Znieważa nas od samego początku, by tak rzec, swą władzą, która jest od nas starsza.

Judith Butler, Walczące słowa

Słowo jest często więcej warte niż cała epoka przełomu wieków wraz ze swą literaturą, nabrzmiałą od czarów, pełną masek, czarnych mszy i błogosławionych ściętych, których głowy unoszą się na wodzie pośród narcyzów i błękitnych ropuch.

Colette, Czyste, Nieczyste

Doświadczenie

 • 2013 współorganizacja grupy tematycznej na XV Zjazd Socjologiczny w Szczecinie, pt. Nauka-Technika-Ekologia-Społeczeństwo, wraz z Olgą Nowaczyk (UWr), Piotrem Matczakiem (UAM), Piotrem Stankiewiczem (UMK).
 • Od 2012 współtworzenie kierunku Sociology – Intercultural Mediation w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Listopad 2012 LLP Erasmus; University of Warwick, Coventry, United Kingdom. Współpraca naukowo-dydaktyczna z dr Erickiem Jensenem.
 • 2012 współtworzenie nowego kierunku studiów Socjologia techniki i ekologii, w Instytucie Socjologii Uniwerystetu Wrocławskiego.
 • Maj 2012 - grant wewnętrzny pt. Academic English, prowadzony przez British Council.
 • Listopad 2011 - grant badawczy wewnętrzny nr 1525/M/IS/11, pt. Kultura jako granica poznania. Analiza dyskursu socjologicznego.
 • Od 2011 projekt Erasmus Mundus – MITRA, Mediation interculturelle: identietes, mobilites, conflicts. Ref: 520171-2011-1-FR-ERA MUNDUS-EMMC; partnerzy: Charles de Gaulle Univer-sity, Lille, Francja; University of Leuven, Belgia; Federal University of Rio de Janeiro, Brazylia; University College Cork, Irlandia; National Autonomous University of Mèxico, Meksyk; Univesity of Wrocław, Polska; Babes-Bolyai University, Rumunia; Chekih Anta Diop Universi-ty, Senegal.
 • Od 2011 członkostwo w European Sociological Association.
 • Od 2010 członkostwo w International Sociological Association.
 • Od 2008 członkostwo w  Polskim Towarzystwie Socjologicznym.
 • Realist Biography and European Policy – międzynarodowe warsztaty w Centre for Sociologi-cal Research KU Leuven, Belgia; 16.04-18.04.2010.
 • Organizacja konferencji, pt. Kulturowe czynniki zmiany – zbuntowana generacja, 22-23 czerwca 2010.
 • Styczeń-czerwiec 2009 – udział w szkoleniu pt. Akademia biznesu dla naukowców, czyli jak wykorzystać wiedzę we własnej firmie, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, organizator: TAW Polska Sp. z o.o. Technische Akademie Wuppertal; zaświadczenie o ukończeniu kursu trenerskiego.
 • Od marca 2009 - projekt badawczy Żyjąc w cieniu Thanatos. Cudza śmierć i umieranie w do-świadczeniu pracowników hospicjów oraz studentów medycyny.
 • Doświadczenie dydaktyczne: Uniwersytet Wrocławski (od roku 2002), Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu (od 2007-2011), Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (od 2008-2010).
 • Styczeń 2008 – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Tytuł rozprawy: Animatorzy kulturalni Dolnego Śląska. Studium socjologiczne.
 • Marzec-czerwiec 2007 udział w projekcie Konsultanci Zespołu Nauczycieli realizowanym przez zespół badaczy z Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji.
Projekt i wykonanie — FENOMENO