Agata Krasowska

My lord, facts are like cows. If you look them in the face hard enough, they generally run away.

Dorothy L. Sayers

Conventionality is not  morality… To attack the first is not to assail the last

Charlotte Brontë, Jane Eyre

We feel that even when all possible scientific questions have been answered, the problems of life remain completely untouched.

Wittgenstain, 1922, Tractatus Logico-Philosophicus

The straight mind continues to affirm that incest, and not homosexuality, represents its major interdiction. Thus, when thought by the straight mind, homosexuality is nothing but heterosexuality.

Monique Wittig, The Straight Mind

One is not born a woman, but rather becomes one.

Simone de Beuvoir

Jeśli jesteśmy kształtowani przez język, to jego formatywna władza poprzedza I warunkuje wszelkie decyzje, jakie możemy wobec niego podjąć. Znieważa nas od samego początku, by tak rzec, swą władzą, która jest od nas starsza.

Judith Butler, Walczące słowa

Słowo jest często więcej warte niż cała epoka przełomu wieków wraz ze swą literaturą, nabrzmiałą od czarów, pełną masek, czarnych mszy i błogosławionych ściętych, których głowy unoszą się na wodzie pośród narcyzów i błękitnych ropuch.

Colette, Czyste, Nieczyste

O mnie

Moją pasją jest socjologiczne opisywanie świata oraz krytyczne spojrzenie na kulturę, jaką tworzą socjologowie. Realizuję projekt dotyczący krytycznej analizy dyskursu socjologicznego, stąd też wzięły się moje zainteresowania socjologią nauki i wiedzy oraz teoriami zmiany społecznej. Obecnie prowadzę badania na temat prekaryzacji pracy z dr. Adamem Mrozowickim. Współtworzę kierunek studiów socjologia techniki i ekologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego z prof. dr hab. Danutą Zalewską oraz dr Olgą Nowaczyk.

Wcześniej zajmowałam się antropologią śmierci, animacją kultury oraz socjologią zawodu. Zainteresowania te zaowocowały publikacjami w zakresie podmiotowości społecznej, refleksyjności i jej związkach z jaźnią.

Rozwijam moje umiejętności dotyczące jakościowych technik badawczych jak wywiad biograficzny, obserwacja i autoetnografia. Zapraszam do dyskusji i współpracy.

Strona zawiera materiały dla studentów (sylabusy, linki, teksty).

Projekt i wykonanie — FENOMENO